Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Zbiory

Biblioteka

 1. Andrzej Stefanowski – W ogniu faktów: wspomnienia generała pożarnictwa
 2. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – Przewodnik po zasobach, tom II, Epoka porozbiorowa
 3. Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru
 4. Konferencja Wyposażenie techniczne jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – stan aktualny oraz kierunki rozwoju
 5. Wojciech Jabłonowski O świętym Florianie… i nie tylko
 6. Ryszard T. Komorowski – Ilustrowany przewodnik heraldyczny
 7. Grzegorz Pielacha, Krystina Pielacha – 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach 1911-2011
 8. Włodzimierz Franciszek Tuziński – 40 lat Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rrzeczypospolitej Polskiej w Brześciu Kujawskim 1973-2013 (Kalendarium)
 9. Marek Pisarek – Samochody straży pożarnej
 10. Lech Wyszczelski – Odrodzona Rzeczpospolita 1918. Od powołania Legionów do wojen z sąsiadami
 11. Krzysztof Janicki, Tadeusz Nowak – Kielecka straż pożarna w latach 1939-2013
 12. Józef Ryszard Szaflik – Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce
 13. ABC Strażaka Ochotnika cz. 1. Podręcznik szkolenia szeregowców OSP
 14. ABC Strażaka Ochotnika cz. 9. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień
 15. ABC Strażaka Ochotnika cz. 12
 16. ABC Strażaka Ochotnika cz. 18. Zawody sportowo-pożarnicze OSP grupa A i C
 17. ABC Strażaka Ochotnika cz. 20. Szkolenie MDP
 18. ABC Strażaka Ochotnika cz. 24. Gaszenie pożarów
 19. Piotr Rydzyński – Ochotnicze Straże Pożarne województwa pomorskiego na przełomie tysiąclecia. Szkic socjologiczno-monograficzny województwa pomorskiego
 20. Była taka akcja…
 21. 35 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa 1975-2010
 22. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Kwartalnik CNBOP, nr 02(14)/09
 23. Straż ogniowa w środowisku lokalnym. Materiały z konferencji naukowej i podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i VI Konkurs na pamiętniki, wspomnienie, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”
 24. Marek Gajda – Tajemniczy zamek: historia zamku w Wolborzu w dobie Odrodzenia i Baroku
 25. Marek Komorowski, Tomasz Piórkowski – Strażacy powiatu zambrowskiego
 26. Muzeum historii Polskiego ruchu Ludowego, Rocznik historyczny nr 22
 27. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk – Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom IX
 28. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk – Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom VIII
 29. Jacek Romanek – Zniszczyć PSL
 30. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk – Fałszerstwa wyborcze 1947
 31. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek – Kongres PSL 1946
 32. Saturnin Sobol – Zielony Sztandar 1931-2008
 33. Jerzy Kochanowski, Beata Kosmala – Polska-Niemcy. Wojna i pamięć
 34. Monografia oddziału piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1976-2006
 35. Maciek Kuszneruk, Krzysztof Ciszewski – Schrony bojowe Wojska Polskiego w okolicach Bełchatowa
 36. Maciek Kuszneruk, Krzysztof Ciszewski – Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa
 37. Zabawy z wolborskiego podwórka
 38. Muzealny rocznik pożarniczy
 39. Urszula Oettingen – Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach 1919-1939
 40. Urszula Oettingen – Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918
 41. Historia polskich firm pożarniczych od połowy XIX w. do współczesności
« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność