Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Kwartalnik CNBOP, nr 02(14)/09

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Kwartalnik CNBOP, nr 02(14)/09,
Józefów 2009,
Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
Stron: 161,
ISSN: 1895-8443.

Na łamach kwartalnika pracownicy CNBOP prezentują artykuły dotyczące projektów badawczych prowadzonych w naszym Centrum, zarówno tych zakończonych jak i będących w trakcie realizacji. W tej grupie zawarte są artykuły mł. bryg. mgr Bożeny Poryckiej i st. kpt. mgr inż. Joanny rakowskiej dotyczące badań związanych z określeniem aktywności powierzchniowej podstawowych składników środków zwilżających oraz wyznaczania właściwości pianotwórczych środków gaśniczych w aspekcie wykorzystania ich w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w gaśnicach przenośnych i przewoźnych.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność