Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Marek Komorowski, Tomasz Piórkowski – Strażacy powiatu zambrowskiego

Marek Adam Komorowski, Tomasz Piórkowski
Strażacy powiatu zambrowskiego
Zambrów 2014,

Wydawca: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie,
Stron: 561,
ISBN:978-83-931843-0-9,

Ze wstępu:
„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” – zawołanie to odwołuje się do tradycji polskiego ruchu strażackiego, jest nieodłącznie kojarzone z niesieniem pomocy potrzebującym, często z narażeniem własnego życia.
Straże pożarne, zarówno ochotnicze jak i zawodowe, od dziesięcioleci zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta i okolic chroniąc przed żywiołem ognia, przez co na trwałe wpisały się w historię regionu.
Niniejsza publikacja dotycząca dziejów straży pożarnych powiatu zambrowskiego przybliża ludziom zaangażowanie w działalność strażackich zastępów, która niejednokrotnie wiązała się z ratowaniem ludzkiego życia i mienia oraz pomocą w usuwaniu skutków kataklizmów.
Aby oddać właściwy klimat, tam gdzie było to możliwe, tekst wzbogacono dawnymi fotografiami. Zakres materiału obejmuje okres do sierpnia 2014 r.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność