Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu

RatujMY zabytki

Zadanie „RatujMY zabytki- sos dla małej architektury sakralnej” zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa.

   

 

Wstęp

Stan dotychczasowych badań dotyczących małej architektury sakralnej położonej na terenie Gminy Wolbórz przedstawia się nader skromnie. Tym bardziej cenne są opracowania lokalne, poruszające choć w małej części omawianą tematykę. Z danych urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wynika, iż „żadna z kapliczek znajdujących się na terenie gminy Wolbórz nie jest wpisana do rejestru zabytków, jednakże 9 z nich figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków”.

Pamięć ludzka szybko ginie. Konsumpcjonizm wypiera z ludzkiej świadomości indywidualnej i zbiorowej wartości duchowe takie jak wiara, tradycja czy tożsamość narodowa i środowiskowa. Dzisiejsza kultura z coraz częściej tworzoną przez ludzi wyimagi-nowaną przestrzenią wirtualną, zabija potrzebę człowieka bycia u siebie, w otoczeniu, w którym przyszło mu żyć, poszukiwania sacrum, kultywowania i chronienia rodzinnych oraz narodowych wartości. 

A wartościami tymi nie tylko w wymiarze materialnym ale i duchowym są między innymi  kapliczki i krzyże, niegdyś święte znaki naszej wiary, dziś często nie zauważane i nie znane nawet przez potomków tychże fundatorów. Niestety przekaz historyczny załamał się na skutek zmian społecznych i kulturowych, które spowodowały że przerwana została międzypokoleniowa transmisja pamięci zbiorowej. Nieutrwalona na piśmie czy innych nośnikach pamięć o kapliczkach i krzyżach znad Wolbórki, Moszczanki  i Pilicy niknie pozostawiając co najwyżej fragmentaryczne ślady i informacje. Dlatego więc autorzy niniejszego projektu postanowili zmierzyć się z takim właśnie problemem badawczym i edukacyjnym, chcąc tym samym uchronić od zapomnienia cenne dziedzictwo małej architektury sakralnej na terenie Gminy Wolbórz.

Mapa interaktywnaWyświetl większą mapę »


Mapa szczegółowa

 

 

15 najciekawszych obiektów

Waloryzacja i wytypowanie 15 najciekawszych obiektów. Lista obiektów małej architektury sakralnej zasługującej na ochronę w postaci wpisu do gminnej ewidencji zabytków.

Szczegóły w karcie obiektu.

 


 

Raport

 


 

O programie

Program „RatujMY zabytki – SOS dla małej architektury sakralnej” na terenie gminy Wolbórz, powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza. Program realizowany na taką skalę, jest unikalnym w skali całego województwa łódzkiego, jak i naszego kraju. Dziedzictwo małej architektury sakralnej jest nierozerwalnie związane z losami naszej ojczyzny, regionu czy najbliższej okolicy. Dziedzictwo to podkreśla i opowiada o naszej wierze, historii, obrzędowości i obyczajowości. Wartości te są szczególne ważne dzisiaj, w dobie zatracania własnej tożsamości, w dobie epoki konsumpcjonizmu… Pełna inwentaryzacja małej architektury sakralnej w terenie, daje jedyną prawdziwą odpowiedź na temat stanu i liczby posiadanych zasobów, poznania ich historii, kultu i kultyczności związanych z tymi obiektami. Te wszystkie dane uzyskane w terenie, podczas prac studyjnych, czy wywiadów z mieszkańcami posłużyły do opracowania wniosków badawczych, a dalej do waloryzacji i wytypowania 15 najcenniejszych obiektów, które zasługują do wpisu do gminnego rejestru zabytków. Po tak zaawansowanych badaniach i ich opisie/wnioskach – został czas na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na wytypowanych obiektach, wykonanie wystawy fotograficznej, prelekcje i spotkania z młodzieżą i mieszkańcami gminy Wolbórz.

Program realizowany był w następujących etapach:

  1. Program realizowany był w następujących etapach:

  2. Gromadzenie źródeł historycznych.

  3. Inwentaryzacja wszystkich obiektów małej architektury sakralnej  na terenie Gminy Wolbórz.

  4. Przedstawienie raportu z inwentaryzacji.

  5. Waloryzacja i wytypowanie 15 najciekawszych obiektów.

  6. Wykonanie tabliczek do 15 wytypowanych kapliczek na terenie Gminy Wolbórz.

  7. Spotkania i prelekcje z młodzieżą szkolną, mieszkańcami Gminy.

  8. Wystawa fotograficzno – dokumentalna wraz ze spotkaniem  autorskim.

 

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność