Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk – Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom IX

Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk
Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom IX
Warszawa 2001,
Stron: 305,
ISBN: 83-915735-0-8

Pamiętniki, nie tylko nagrodzone i wyróżnione, ale także pozostałe, odznaczające się walorami literackimi, historycznymi i dokumentacyjnymi – staraliśmy się systematycznie publikować. Dziś, w chwili publikacji IX tomu, jest to już zbiór niebagatelny, obejmujący 62 prace i przeszło 250 arkuszy druku.
Prezentowany tom obejmuje 6 pamiętników, których autorzy, chociaż związani ze wsią i rolnictwem pochodzeniem i pracą zawodową, nie są klasycznymi rolnikami uprawiającymi własne gospodarstwa. Z uwagi na wykształcenie i charakter pracy większość naszych autorów można by rzec, że przeważa w nich problematyka oświatowo-pedagogiczna. Aż bowiem cztery autorki – Anna Jarosińska, Julia Kaczan, Zofia Pęciak, Zofia Sobierska – swą życiową aktywność realizowały w pracy pedagogicznej w wiejskich szkołach, łącząc ją niekiedy z pracą we własnym gospodarstwie rolnym, a także działalnością na rzecz miejscowej społeczności. Owocowała ona rozwojem kulturalnym i cywilizacyjnym, co stanowiło wartość niezwykle ważną zwłaszcza w pierwszysch dziesięcioleciach powojennych. Dwaj pozostali autorzy, podpisani godłem „Joter” oraz Stanisław Ignacy Stępień – to osoby posiadające wykształcenie rolnicze. Obydwaj Ci pamiętnikarze całe swe życie zawodowe poświęcili pracy w instytucjach obsługi rolnictwa.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność