Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej. Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru

Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej.
Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru,
Warszawa 2008,
Wydawnictwo Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
Stron: 124,
ISBN: 978-83-88777-27-1.

Centrum Statystyki Przeciwpożarowej CTIF przedstawia środowisku specjalistów aktualne sprawozdanie nr 13, zawierające pożarniczą statystykę wielu państw i miast za rok 2006. Przedstawione są w nim także informacje dotyczące pożarów i ich ofiar na świecie za lata 2002-2006.

Statystyka CTIF z 2006 zawiera dane z 36 państw i 34 miast. Statystyki dotyczące liczby pożarów za okres 2002-2006 zawierają dane z 53 państw. Informacje dotyczą śmiertelnych ofiar pożarów pochodzą z 62 państw, a dotyczące śmiertelnych wypadków strażaków – z 38 państw. W statystyce ujęto dane dotyczące straży pożarnych z 49 państw. Takie opracowanie światowej statystyki pożarowej jeszcze w XX stuleciu nie było możliwe.

Tabela 1.2.1 przedstawia dane dla okresu 1993-2006 obrazujące sytuację w świecie. Były one uzupełniane i uaktualniane w miarę dopływu nowych danych. Tak znalazły się w tabeli w latach 2007-2008 nowe dane z Chin (1997-2006), Francji (1996-2006), Republiki Południowej Afryki (1995-2004), Białorusi (2004-2006), Jordanii (1996-2004) i Barbados (2001-2006). A to oznacza, że coraz więcej państw prowadzi regularnie narodową statystykę pożarową i publikuje ją w mediach.

Kolejne tabele – 1.2.2 do 1.2.10 przedstawiają statystykę pożarową w różnych państwach i miastach. Dwie tabele musiały zostać wyłączone z analizy, ponieważ żadne informacje o sposobach gaszenia pożarów nie były dostępne.

W tabelach 1.2.11-1.2.13 przedstawiona jest dynamika liczby pożarów i ofiar śmiertelnych w poszczególnych państwach dla lat 2002-2006.

Tabela 1.2.14 ilustruje sytuację straży pożarnych w 49 państwach świata na początku XXI stulecia.

Zakończenie sprawozdania stanowi tabela 1.2.15. Tu zostały zebrane aktualne ekonomiczno-statystyczne wartości kosztów pożarów dla lat 2002-2004.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność