Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Monografia oddziału piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1976-2006

Monografia oddziału piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1976-2006,
Piotrków Trybunalski 2006.

Ze wstępu Prezesa OP SIMP Edwarda Midery:
Historia stowarzyszenia jest integralną częścią życia jej członków i na odwrót. Krzewienie nauki i techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, popularyzacja osiągnięć naukowo-technicznych, dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej, rozwijanie więzi koleżeńskich a także zawodowych oraz troska o młodzież i seniorów to tylko niektóre zadania z działalności statutowej SIMP, które staraliśmy się zrealizować przez minione trzydzieści lat w Oddziale Piotrkowskim SIMP.
Jubileusz 30-lecia Oddziału Piotrkowskiego SIMP to czas na dokonanie pewnych ocen i podsumowań tego, co udało nam się osiągnąć, ale to także moment na oddanie należnego szacunku i podziękowań tym, którzy byli założycielami naszego Oddziału. Pragnę te słowa wdzieczności skierować na ręce wieloletniego prezesa OP SIMP Jerzego Starosteckiego, który był członkiem grupy inicjatywnej i do chwili obecnej uczestniczy aktywnie w zebraniach Zarządu Oddziału jako Prezes Honorowy Oddziału Piotrkowskiego i Członek Honorowy SIMP.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność