Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Włodzimierz Franciszek Tuziński 40 lat Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rrzeczypospolitej Polskiej w Brześciu Kujawskim 1973-2013 (Kalendarium)

Włodzimierz Franciszek Tuziński
40 lat Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rrzeczypospolitej Polskiej w Brześciu Kujawskim 1973-2013. Kalendarium,
Brześć Kujawski 2013,
Wydawnictwo: EXPOL,
Stron: 380
ISBN: 978-83-63041-49-6.

Ze wstępu:

Szybko „zleciały” lata strażakom z Brześcia Kujawskiego pow. włocławski. Ani się obejrzeli, a czterdzieści lat minęło jak jeden dzień.
Jednym z największych moich pragnień jako współtwórcy Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brześciu Kujawskim, było i jest przekazanie w formie opisowej 40-lecia działalności tegoż Związku. Niniejsza publikacja ma charakter popularny, obejmuje lata 1973-2013.

Przedstawiam początki Zarządu na tle rozwoju pożarnictwa ziemi brzeskiej zapoczątkowanego w końcu XIX w., przez dwie pierwsze brzeskie straże powstałe w pow. włocławskim oraz jednostki OSP powstałe w późniejszym okresie.

Przez całe swoje życie starałem się gromadzić materiały zaświadczające o strażackich poczynaniach nie tylko w Brześciu Kujawskim, ale i z terenu powiatu, województwa i kraju. Tak więc publikacja została oparta przede wszystkim na dokumentach archiwalnych i materiałach faktograficznych z moich zbiorów. Źródłem informacji okazały się również dokumenty Zarządu Oddziału MGZOSP RP w Brześciu Kujawskim oraz artykuły pracy pożarniczej i regionalnej.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność