Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

ABC Strażaka Ochotnika cz. 12

Eugeniusz Walczak, ABC Strażaka Ochotnika cz. 12. Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku,
Warszawa 2003,
wyd. ZW ZOSP RP,
Stron: 62.

W 2003 roku, w ramach wydawnictwa „ABC strażaka ochotnika”, ukazała się długo oczekiwana praca autorska historyka Eugeniusza Walczaka pt. „Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku”. Jest to pierwszy tom większego cyklu wydawniczego zawierający bogatą i skondensowaną wiedzę o rozwoju ruchu pożarniczego w ogóle, a szczególnie na ziemiach polskich. Opracowanie ma charakter problemowo-chronologiczny i przygotowane zostało w formie rozwiniętych tez i zasad encyklopedycznego opisu faktów, wydarzeń i biogramów wybitnych działaczy. Autor, długoletni członek jury finałów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w prezentowanej pracy wykorzystał doświadczenie i uwagi zgłaszane przez zainteresowanych. Tom ten napisany został z myślą o uczestnikach OTWP na wszystkich szczeblach organizacyjnych, członkach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także o wszystkich amatorach zajmujących się historią polskiego ruchu pożarniczego.
W pięciu działach opracowania zawarty został materiał oparty na przełomowych naukowych pracach profesora dr hab. Józefa Ryszarda Szaflika i prof. dr hab. Tadeusza Olejnika, pracach popularno-naukowych innych autorów oraz na materiałach źródłowych (statutach, porządkach ogniowych, ustawach, rozporządzeniach władz, prasie, wydawnictwach okolicznościowych itp.).

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność