Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – Przewodnik po zasobach, tom II, Epoka porozbiorowa.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Przewodnik po zasobach, tom II, Epoka porozbiorowa,
Warszawa 1998,
Wydawnictwo DiG,
Stron: 762
ISBN: 83-7181-024-5.

W 1958 r. nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazał się pierwszy tom przewodnika po zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, a po kilkunastu latach jego poprawione i rozszerzone wydanie drugie. W ten sposób najstarsza część zasobu centralnego historycznego archiwum Państwa Polskiego otrzymała pomoc naukową ułatwiając historykowi podejmowanie badań. Była to zarazem zapowiedź wydania kolejnych tomów przewodnika obejmujących dalsze części zasobu.

Opracowany w latach pięćdziesiątych Przewodnik obejmujący akta z okresu staropolskiego, będący bardzo poważnym przedsięwzięciem naukowym pod kierunkiem prof. Jadwigi Karwasińskiej, otrzymuje w tej chwili kontynuację w postaci tomu II – Akta epoki porozbiorowejPrzewodnik ukazuje część zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych z lat 1772-1918, kiedy Rzeczpospolita Polska znajdowała się pod zaborami Austrii, Prus i Rosji. Są tu informacje o aktach władz polskich Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego okresu Powstania Listopadowego i podziemnego państwa polskiego Powstania Styczniowego oraz władz okupacji austriackiej i niemieckiej z pierwszej wojny światowej.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność