Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Ryszard T. Komorowski – Ilustrowany przewodnik heraldyczny

Ryszard T. Komorowski Ilustrowany przewodnik heraldyczny
Warszawa 2007,
Wydawnictwo Bellona,
Stron: 295,
ISBN: 978-83-11-10740-3.

Ilustrowany przewodnik heraldyczny stanowi ewenement na rynku wydawniczym, gdyż całościowo prezentuje heraldykę polską, europejską i wybiórczo heraldykę zamorską. Na 900 barwnych ilustracjach zostały pokazane herby państwowe i królewskie, herby rycerstwa polskiego i herby dygnitarzy w dawnej Polsce, herby szlachty polskiej obcego pochodzenia oraz herby arystokracji polskiej i jej związki z arystokracją europejską. Pokazano również herby ziemskie księstw, ziem i województw, powiatów i gmin, jak też herby miejskie wybranych miast polskich. Szeroko zostały zaprezentowane herby monarchii europejskich, rola heroldii i prawodawstwo heraldyczne, jak również heraldyka kościelna i papieska oraz symbolika w heraldyce wolnomularskiej. Przewodnik zawiera słownik liczący 380 haseł i bogatą bibliografię.
Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno miłośników historii, hobbystów, zbieraczy, kolekcjonerów dzieł sztuki, jak i antykwariuszy i muzealników w kraju oraz rodaków poza granicami.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność