Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Józef Ryszard Szaflik – Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

Józef Ryszard Szaflik
Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce,
Warszawa 2005,
Wydawnictwo: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
Stron: 290,
ISBN: 83-88877-20-3.

Ochotnicze straże pożarne, nazywane w początkowym okresie ich rozwoju strażami ogniowymi, należą do najstarszych a zarazem najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Rola, jaką one odgrywały, wynikała nie tylko stąd, że walczyły z niszczącą kraj plagów pożarów, co było ich podstawowym obowiązkiem statutowym. W okresie zaborów, a nawet niepodległego już państwa, będąc jedyną organizacją w mieście, miasteczku czy wsi, ochotnicze straże pożarne odgrywały rolę czynnika inspirującego i organizującego środowisko do działalności politycznej, społecznej, kulturalno-oświatowej a nierzadko nawet gospodarczej.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność