Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

ABC Strażaka Ochotnika cz. 24. Gaszenie pożarów

Piotr P. Bielicki, ABC Strażaka Ochotnika cz. 24. Gaszenie pożarów: podręcznik dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
Gdańsk 2008,
wyd. ZW ZOSP RP w Gdańsku,
Stron: 240,
ISBN: 83-905893-5-4.

W zakresie zagadnień dotyczących pożarów i postępowania ratowniczego podczas nich, niniejszy podręcznik wykracza poza obowiązujący program nauczania strażaków ochotników. Wzięło się to z mego przekonania, że budowanie jednego podręcznika zawierającego wszelkie treści pomieszczone w programie z konieczności powoduje spłycenie zagadnienia. Chciałem uniknąć mówienia i o problemach pożaru, i prewencji, a obok tego o wyposażeniu technicznym itp., w jednym opracowaniu. Tak więc otrzymujecie monograficzne opracowanie rozszerzające zagadnienia programowe w interesującym nas obszarze poznania.
O tym, że niekiedy ciężar walki z pożarem przejmą na siebie głównie strażacy zawodowi, decyduje ich techniczna obudowa i umiejętności. Czas by to poprawić, by także wolontariusze w każdej sytuacji potrafili działać skutecznie i bezpiecznie. Wielokrotnie oglądałem pełne zapału, ale niestety nieporadne działania. W miarę poprawne gaszenie pożarów zewnętrznych i nieudolność postępowania wewnątrz obiektów. Z tej przyczyny podaję niekiedy rozwiązania proste, możliwe do stosowania także wtedy, gdy nasze techniczne wyposażenie jest jeszcze skromne, ale zadania do spełnienia ważkie.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność