Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Piotr Rydzyński, Ochotnicze Straże Pożarne województwa pomorskiego na przełomie tysiąclecia. Szkic socjologiczno-monograficzny województwa pomorskiego

Piotr Rydzyński, Ochotnicze Straże Pożarne województwa pomorskiego na przełomie tysiąclecia. Szkic socjologiczno-monograficzny województwa pomorskiego,
Pelplin 2009,
wyd. „Bernardinum”,
Stron: 280,
ISBN: 978-83-7380-663-4.

W niniejszej pracy przedstawiłem dzieje ochotniczych straży pożarnych i ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa pomorskiego (wcześniej gdańskiego) na przestrzeni lat. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie i upowszechnienie danych historycznych o rozwoju i zmianach w systemie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa pomorskiego. Główny temat to ochotniczy ruch strażacki. ZOSP i PSP jako struktury odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową ściśle ze sobą współpracowały, współpracują i nawzajem się uzupełniają, w związku z czym niejednokrotnie opisuję zawodowy system ochrony przeciwpożarowej.
Celem pracy jest również zaprezentowanie złożonego procesu tworzenia systemu ochrony przeciwpożarowej, ukazanie jak odbudowano i reformowano struktury służby pożarniczej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedstawiłem dzieje pojedynczych OSP, które funkcjonują na terenie poszczególnych powiatów, gmin, wsi i miast.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność