Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

ABC Strażaka Ochotnika cz. 1. Podręcznik szkolenia szeregowców OSP

ABC Strażaka Ochotnika cz. 1. Podręcznik szkolenia szeregowców OSP,
Gdańsk 1996,
Wydawnictwo: ZW ZOSP RP w Gdańsku,
Stron: 202,
ISBN: 83-905893-0-3.

Podręcznik szkolenia szeregowców OSP opracowany został według programu szkolenia KG PSP z dnia 13. 01. 1994r. Zawiera informacje dotyczące:
– organizacji ochotniczych straży pożarnych,
– służb wewnętrznych,
– musztry,
– profilaktyki przeciwpożarowej,
– szkoleń medycznych,
– podstawowych wymagań bhp,
– procesu spalania w trakcie pożaru,
– zasad i sposobów rozpoznawania sytuacji pożarowej,
– rozwijania linii i zajmowania stanowisk,
– gaszenia pożarów,
– ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
– ratownictwa,
– odzieży ochronnej, specjalnej i uzbrojenia osobistego,
– środków gaśniczych,
– podręcznego sprzętu gaśniczego,
– sprzętu burzącego,
– drabin pożarniczych,
– sprzętu niezbędnego przy gaszeniu pożarów,
– sprzętu ratowniczego i pomocniczego,
– samochodów pożarniczych,
– łączności i alarmowania.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność