Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Muzeum historii Polskiego ruchu Ludowego, Rocznik historyczny nr 22

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rocznik historyczny, nr 22
Warszawa 2006,
Stron: 277,
ISSN: 1425-834-X.

Wydawanie periodyku naukowego Muzeum jest okazją do prezentowania na bieżąco informacji o działalności instytucji, jej dokonań na polu naukowym i upowszechnieniowym. Artykuły, biografie, materiały źródłowe publikowane na łamach Rocznika to najczęściej wyniki badań środowiska naukowego historyków ruchu ludowego, jego sympatyków i działaczy.
Muzeum powołane zgodnie ze statutem do ochrony dziedzictwa przeszłości ruchu ludowego, rozwinęło się jako placówka naukowo-badawcza, współpracująca nie tylko z uczelniami państwowymi i prywatnymi, instytucjami, ale także instytucjami centralnymi spółdzielczości, kółek rolniczych, straży pożarnych.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność