Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu

Historia i zabytki

POŻARNICZE CENTRUM HISTORYCZNO-EDUKACYJNE
ZIEMI ŁÓDZKIEJ W WOLBORZU

Początkiem realizacji Centrum Pożarniczego było wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę w dniu 26 czerwca 2005 r. podczas obchodów 200-lecia Ochrony Przeciwpożarowej w Wolborzu. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2006 r., a ukończono w lutym 2007 r.
Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLBORZU

Tak jak i samo miasto, ma długie i bogate dzieje, a za sprawą Andrzeja Frycza Modrzewskiego zajęło poczesne miejsce w historii ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Szczególnie są tu istotne wydarzenia z lat 1577, 1713, 1766, 1805, 1899 i 1903.
Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOLBORZA

Od chwili powstania członkowie SPW rozpoczęli systematyczną i wielostronną pracę na rzecz Wolborza, mającą na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców, poprawę estetyki naszej miejscowości oraz ocalenie od zapomnienia bogatej historii Wolborza.
Czytaj dalej

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

Andrzej Frycz Modrzewski – właściwie Andrzej Piotr Modrzewski herbu Jastrzębieci,urodzony ok. 1503, Wolbórz, zmarł jesienią 1572, koło Wolborza – najznakomitszy polski pisarz polityczny epoki odrodzenia, reformator społeczny, myśliciel i moralista.
Czytaj dalej

ZABYTKI GMINY WOLBÓRZ

Pałac Biskupów Kujawskich, Zamek wolborski, Kaplica św. Rocha w Wolborzu, Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja w Wolborzu oraz wiele innych…
Czytaj dalej

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność