Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

ABC Strażaka Ochotnika cz. 20. Szkolenie MDP

ABC Strażaka Ochotnika cz. 20. Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarowych,
wyd. ZW ZOSP RP,
Stron: 37.

Przedstawiony zbiór programów kursów stanowi spójną całość, pozwalając na przygotowanie członków drużyn młodzieżowych do pracy na różnych poziomach organizacyjnych, uwzględniając zarazem możliwości percepcyjne.
Kształcenie członków MDP nie jest przygotowaniem ich do pracy w zespołach ratowniczych. Przedstawione treści nauczania mają natomiast pobudzić zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, pozwolić na realizację potrzeb w zakresie kontaktów z rówieśnikami, rozwijanie potrzeby na działania na rzecz społeczności lokalnej. Treści programowe powinny być realizowane również przez zabawę.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność