Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu

Nowoczesny stół interaktywny do edukacji ppoż.

18 lipca 2023

Już jest! Piękny, nowoczesny stół interaktywny w naszym muzeum. Dzięki niemu możemy jeszcze lepiej
i efektywniej edukować naszych zwiedzających w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy lekcji muzealnych będą mogli sami wykonać zadania interaktywne. Dowiedzą się m.in. co czym gasić i jak zachować się w przypadku pożaru.
Zakup dofinansowano w kwocie 15 000 zł ze środków Fundacja ORLEN   w ramach projektu „Centrum Pożarnictwa- interaktywna edukacja dla bezpieczeństwa w muzeum„. Zapraszamy do muzeum!

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność