Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk – Fałszerstwa wyborcze 1947

Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk,
Fałszerstwa wyborcze 1947,
Warszawa 2002,
Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Stron: 284,
ISBN: 83-87838-53-5.

Przez cały okres okupacji hitlerowskiej i sowieckiej konspiracyjny ruch ludowy nie tylko organizował do walki chłopów i ludowców, ale równocześnie rozbudzał aspiracje i przygotowywał ich do pracy i działalności w przyszłej, niepodległej Polsce. Jednak pierwsze dni i miesiące upragnionej niepodległości niosły z sobą terror i bezprawie nowych władz. Od samego początku organy represyjne ZSRR prześladowały, więziły i wywoziły na wschód żołnierzy i działaczy Państwa Podziemnego. NKWD również tworzył polski aparat terroru w postaci Milicji Obywatelskiej i urzędów bezpieczeństwa.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność