Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Biblioteka

Andrzej Stefanowski „W ogniu faktów: wspomnienia generała pożarnictwa”

Andrzej Stefanowski
W ogniu faktów: wspomnienie generała pożarnictwa
Poznań 2008,
Wydawnictwo: Uni-Druk Sp.J.,
Stron: 816
ISBN: 978-83-61091-24-0.

Andrzej Stefanowski – generał pożarnictwa w stanie spoczynku, w latach 1987-1991 komendant główny Straży Pożarnych; karierę zawodową rozpoczął po ukończeniu w 1965 r. Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, przeszedł wszystkie szczeble hierarchii zawodowej – był komendantem powiatowym, miejskim i wojewódzkim Straży Pożarnych, pełnił też m.in.funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; swoimi skutecznymi działaniami organizacyjnymi przyczynił się do radykalnej przebudowy przestarzałego modelu ochrony przeciwpożarowej, m.in. do kompleksowej modernizacji sprzętu, wyposażenia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.

Autor książki pt. W ogniu faktów. Wspomnienia generała pożarnictwa (2008, wyd.2 w 2009). W liczącej ponad 860 stron książce, zawierający bogaty zbiór dokumentów źródłowych i zdjęć, niezwykle szeroko, precyzyjnie i plastycznie zobrazował najistotniejsze wydarzenia w polskiej ochronie przeciwpożarowej w drugiej połowie XX wieku, nie unikając jednocześnie tematów trudnych, a nawet kontrowersyjnych. Najwięcej miejsca autor poświęcił problemom ogólnokrajowym, odwołując się niejednokrotnie do rozwiązań praktykowanych w latach przed II wojną światową. Książka, głównie z uwagi na wykorzystanie konwencji wspomnień, jest w swoim podstawowym nurcie adresowana w zasadzie do szerokich rzesz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a także do wszystkich, którzy w okresie powojennym budowali od podstaw zręby współczesnej ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa.

Książka autorstwa generała Andrzeja Stefanowskiego z uwagi na zachowanie pamięci o tym, co dotyczyło zawodowych i ochotniczych straży pożarnych w latach 1962-1991, co stanowi doskonały materiał wyjściowy i porównawczy do ciągłego i przemyślanego doskonalenia krajowego modelu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Jest to również publikacja dydaktyczna do wykorzystania w codziennym szkoleniu pożarniczym, głównie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole i Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

« Zbiory

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność