Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Zabytki

Pałac w Bogusławicach

Pałac w Bogusławicach został zbudowany w połowie XIX wieku przez rezydującą w tutejszym majątku rodzinę dygnitarzy rosyjskich de Witte. Starsza, drewniana część pałacu pochodzi z XVIII wieku. Wnętrza pałacu zdobią malowidła ścienne o tematyce hippicznej Bohdana Kamińskiego. Bogusławicki pałac jest centralnym punktem zabytkowego parku, powstałego w wyniku przekształcenia w XIX wieku pierwotnego parku przydworskiego.

Budynek biurowy w Bogusławicach – zbudowany w końcu lat 30 obecnego wieku. Stał się siedzibą dyrekcji Państwowego Stada Ogierów, założonego w 1921 roku na potrzeby armii polskiej w starym majątku biskupów kujawskich. Obecnie w budynku tym mieszczą się biura Stada Ogierów Sp o.o. w Bogusławicach . Przed wejściem do budynku ustawiono w 1991 roku głaz z tablicą poświęconą pamięci zmarłego w 1989 roku zasłużonego i długoletniego dyrektora PSO, wybitnego hodowcy koni – Andrzeja Osadzińskiego.

« Zabytki

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność