Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Zabytki

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja usytuowany w centrum Wolborza na Placu Władysława Jagiełły. Wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku na miejscu pierwotnego kościoła ,wybudowanego w latach 1148-1215. W 1544 roku arcybiskup Piotr Gamrat podniósł kościół parafialny w Wolborzu do rangi kolegiaty (godność tę odebrano mu w 1818 roku). Gotycką, jednonawową świątynię po pożarze w 1549 roku odbudowano i powiększono. Prawdopodobnie w latach 1549-79 do kościoła dostawiono wieżę.

Dzisiejszy kształt tego kościoła jest efektem przebudowy dokonanej w 1766 roku na zlecenie biskupa Antoniego Ostrowskiego. Prawdopodobnie autorem projektu był znany architekt doby stanisławowskiej – Franciszek Placidi. Z tej przebudowy pochodzi piękny, barokowy hełm wieży. W jej wnętrzu zachował się dawny gotycki szczyt fasady o motywach arkad i rozet. Kościół jest trójnawowy ,bazylikowy i orientowany. Wnętrze zdobi zespół ołtarzy rokokowych z obrazami wybitnego XVIII-wiecznego malarza polskiego Franciszka Smuglewicza. Przedstawiają one Chrystusa na Krzyżu, świętego Rocha i Trójcę świętą. Na rokokowe urządzenie kościoła składają się m.in. również ambona, chrzcielnica oraz stalle i konfesjonały. Na południowej ścianie kościoła znajduje się kamienna tablica, ufundowana i wmurowana w 1927 roku przez Zrzeszenie Piotrkowian dla upamiętnienia wymarszu wojsk polskich z Wolborza na bitwę pod Grunwaldem.

 

Kościół na starej fotografii

« Zabytki

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność