Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Zabytki

Dwór w Lubiatowie

Dwór w Lubiatowie usytuowany został na niewielkim wzniesieniu w północnej części miejscowości. W skład jego wchodzi dwór, gorzelnia, kuźnia, stajnia, spichlerz, wozownia i magazyn. Dwór wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku, a pozostałe budynki w XIX i XX wieku. Budynek dworu jest murowany, jednokondygnacyjny, kryty blacha zbudowany w stylu eklektycznym. Stanowił centrum dużego folwarku rządowego.

W XIX w. właścicielem majatku był m.in. Zbigniew Płończyński. Na początku XX wieku majątek przejęła rodzina Puławskich, która gospodarowało do 1939 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej majątkiem rządzili Niemcy. Po reformie rolnej część ziemi należała do PGR, a później użytkowało ja Państwowe Stado Ogierów w Bogusławicach. Obecnie cały majątek znajduje się w rękach rolników. Po drugiej wojnie światowej w dworze ulokowano szkołę i przedszkole. Od października 1999 r. dwór jest własnością prywatną.

Dwór otacza rozległy park podworski, który ma charakter naturalistyczno-krajobrazowy. Z budynku ku południowi widoczny jest staw, z wiekowymi drzewami, głównie lip, klonów i grabów. Przed stawem przestrzeń przecina poprzeczna do osi parku aleja kasztanowców.

« Zabytki

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność