Pożarnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne

Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

≡ Menu
« Historia

Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza

Inicjatorem założenia organizacji w 1963 r. był dr Stefan Siniarski wraz z aktywnymi społecznikami Wolborza. Od chwili powstania członkowie SPW rozpoczęli systematyczną i wielostronną pracę na rzecz Wolborza, mającą na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców, poprawę estetyki naszej miejscowości oraz ocalenie od zapomnienia bogatej historii Wolborza.
Już w 1963 r., a więc w roku utworzenia organizacji, powstała Izba Muzealna im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Rozpoczęto gromadzenie eksponatów z zakresu archiwistyki, numizmatyki i archeologii. Od 1965 r., z inicjatywy SPW, rozpoczęły się badania archeologiczne prowadzone przez pracowników Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi, a znalezione eksponaty wzbogaciły zbiory muzeum w Łodzi, natomiast ich część pozostała w Izbie SPW.

Szczególną działalnością wyróżniło się Stowarzyszenie w dziedzinie kultury. Organizowane były liczne pogadanki, wieczornice uświetniane występami chóru SPW pod dyrekcją Tadeusza Struckiego czy skrzypcowego zespołu dziecięcego pod opieką Aleksandra Justyny. Organizowane są liczne konkursy wiedzy o Wolborzu wśród młodzieży szkolnej oraz konkursy rysunkowe dla przedszkolaków. Chcemy w ten sposób przybliżyć najmłodszym historię Wolborza oraz zainteresować ich problemami naszego grodu i naszej organizacji. Dzięki SPW powstało wiele cennych inicjatyw, jak np.: budowa Domu Kultury, podłączenie sieci wodociągowej czy gazowej. Przez kilka lat, wspólnie z dyrekcją Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wolborzu, organizowane były plenery malarskie dla studentów Wyższej Szkoły Plastycznej z Wrocławia. Prace z plenerów zdobią ściany szkoły. Przedstawiciele SPW uczestniczyli w kongresach regionalnych towarzystw kultury w Lublinie, Wrocławiu, Częstochowie oraz spotkaniach towarzystw w Łodzi. Stałym punktem działalności jest konkurs na najładniejszy ogródek, który ma na celu podniesienie estetyki Wolborza. Cieszy się on, z roku na rok, coraz większym zainteresowaniem.

« Historia

Polecamy

Kontakt

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz

Tel.: 44 616-43-80, 798 800 131 centrumpozarnicze@gmail.com

Wolbórz   |   © 2007–2024 centrumpozarnicze.pl
Dostępność