Godziny otwarcia

 • poniedziałek - nieczynne
 • wtorek - 10.00 - 14.00
 • środa - 10.00 - 14.00
 • czwartek - 10.00 - 14.00
 • piątek - 10.00 - 14.00
 • sobota - nieczynne
 • niedziela - 14.00 - 17.00

 

Bilety wstępu:

 • 7 zł - normalny
 • 6 zł - ulgowy
  (dzieci i młodzież ucząca się)
 • 5 zł - grupowy
  (wycieczki i grupy zorganizowane)


Terminy zwiedzania do uzgodnienia. Rezerwacja grup zorganizowanych - kontakt telefoniczny:
(44) 61-64-380, 798 800 131. ZAPRASZAMY.

Informacje

RODO

Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 15, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. Monitoring znajduje się w budynku Pożarniczego Centrum. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Wolborskim Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Jeśli posiadacie Państwo w swoich domowych zbiorach eksponaty związane z pożarnictwem, ciekawe, stare przedmioty "z duszą" oraz dokumenty, które warto pokazać innym i dla których nie ma u Was już miejsca, a chcielibyście je przekazać Centrum to prosimy o kontakt.

Eksponaty pożarnicze

Izba regionalna

 • b1.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • b4.jpg
 • b5.jpg
 • b6.jpg
 • b7.jpg
 • b8.jpg
 • b9.jpg
 • b10.jpg
 • b11.jpg
 • b12.jpg
 • b13.jpg
 • b14.jpg
 • b15.jpg
 • b16.jpg
 • b17.jpg
 • b19.jpg
 • b20.jpg

Biblioteka

Wspomnienia o życiu kulturalnym Wolborza w latach 50 i 60 XX w. - w opracowaniu Szymona Kozłowskiego
Opowieść o Wolborzu - Michał Kazimierczak

1.  Andrzej Stefanowski, W ogniu faktów: wspomnienia generała pożarnictwa. Więcej
2. A
rchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobach, tom II, Epoka porozbiorowa. Więcej

3.
Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej. Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru. Więcej
4. Konferencja Wyposażenie techniczne jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - stan aktualny oraz kierunki rozwoju. Więcej
5.
Wojciech Jabłonowski, O świętym Florianie... i nie tylko. Więcej
6. Ryszard T. Komorowski Ilustrowany przewodnik heraldyczny. Więcej
7. Grzegorz Pielacha, Krystina Pielacha 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach 1911-2011. Więcej
8. Włodzimierz Franciszek Tuziński 40 lat Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rrzeczypospolitej Polskiej w Brześciu Kujawskim 1973-2013. Kalendarium. Więcej
9. Marek Pisarek, Samochody straży pożarnej. Więcej
10. Lech Wyszczelski, Odrodzona Rzeczpospolita 1918. Od powołania Legionów do wojen z sąsiadami. Więcej
11. Krzysztof Janicki, Tadeusz Nowak, Kielecka straż pożarna w latach 1939-2013, Kielce 2013. Więcej
12. Józef Ryszard Szaflik Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Więcej
13. ABC Strażaka Ochotnika cz. 1. Podręcznik szkolenia szeregowców OSP. Więcej
14. ABC Strażaka Ochotnika cz. 9. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień. Więcej
15. Eugeniusz Walczak, ABC Strażaka Ochotnika cz. 12. Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku. Więcej
16. ABC Strażaka Ochotnika cz. 18. Zawody sportowo-pożarnicze OSP grupa A i C. Więcej
17. ABC Strażaka Ochotnika cz. 20. Szkolenie MDP. Więcej
18. Piotr P. Bielicki, ABC Strażaka Ochotnika cz. 24. Gaszenie pożarów: podręcznik dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Więcej
19. Piotr Rydzyński, Ochotnicze Straże Pożarne województwa pomorskiego na przełomie tysiąclecia. Szkic socjologiczno-monograficzny województwa pomorskiego. Więcej
20. Była taka akcja... Więcej
21. 35 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa 1975-2010. Więcej
22. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Kwartalnik CNBOP, nr 02(14)/09. Więcej
23. Straż ogniowa w środowisku lokalnym. Materiały z konferencji naukowej i podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i VI Konkurs na pamiętniki, wspomnienie, opracowania i relacje "Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych".  Więcej
24. Marek Gajda, Tajemniczy zamek: historia zamku w Wolborzu w dobie Odrodzenia i Baroku. Więcej
25. Marek Komorowski, Tomasz Piórkowski, Strażacy powiatu zambrowskiego. Więcej
26. Muzeum historii Polskiego ruchu Ludowego, Rocznik historyczny nr 22. Więcej
27. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom IX. Więcej
28. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów Polskich: materiały konkursowe, tom VIII. Więcej
29. Jacek Romanek, Zniszczyć PSL. Więcej
30. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Fałszerstwa wyborcze 1947. Więcej
31. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek, Kongres PSL 1946. Więcej
32. Saturnin Sobol, Zielony Sztandar 1931-2008. Więcej
33. Jerzy Kochanowski, Beata Kosmala, Polska-Niemcy. Wojna i pamięć. Więcej
34. Monografia oddziału piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1976-2006. Więcej
35. Maciek Kuszneruk, Krzysztof Ciszewski Schrony bojowe Wojska Polskiego w okolicach Bełchatowa. Więcej

36. Maciek Kuszneruk, Krzysztof Ciszewski Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa. Więcej
37. Zabawy z wolborskiego podwórka.

38. Muzealny rocznik pożarniczy.
39. Urszula Oettingen, Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach 1919-1939.
40. Urszula Oettingen, Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918.
41. Historia polskich firm pożarniczych od połowy XIX w. do współczesności.