Godziny otwarcia

 • poniedziałek - nieczynne
 • wtorek - 10.00 - 14.00
 • środa - 10.00 - 14.00
 • czwartek - 10.00 - 14.00
 • piątek - 10.00 - 14.00
 • sobota - nieczynne
 • niedziela - 14.00 - 17.00

 

Bilety wstępu:

 • 7 zł - normalny
 • 6 zł - ulgowy
  (dzieci i młodzież ucząca się)
 • 5 zł - grupowy
  (wycieczki i grupy zorganizowane)


Terminy zwiedzania do uzgodnienia. Rezerwacja grup zorganizowanych - kontakt telefoniczny:
(44) 61-64-380, 798 800 131. ZAPRASZAMY.

Informacje

RODO

Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 15, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. Monitoring znajduje się w budynku Pożarniczego Centrum. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Wolborskim Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Jeśli posiadacie Państwo w swoich domowych zbiorach eksponaty związane z pożarnictwem, ciekawe, stare przedmioty "z duszą" oraz dokumenty, które warto pokazać innym i dla których nie ma u Was już miejsca, a chcielibyście je przekazać Centrum to prosimy o kontakt.

Zapisz się na newsletter

Po dopisaniu się do listy, będą Państwo powiadamiani o wystawach i wydarzeniach w naszym Centrum.

Eksponaty pożarnicze

Izba regionalna

 • b1.jpg
 • b2.jpg
 • b3.jpg
 • b4.jpg
 • b5.jpg
 • b6.jpg
 • b7.jpg
 • b8.jpg
 • b9.jpg
 • b10.jpg
 • b11.jpg
 • b12.jpg
 • b13.jpg
 • b14.jpg
 • b15.jpg
 • b16.jpg
 • b17.jpg
 • b19.jpg
 • b20.jpg

Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej. Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru


Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej.

Raport nr 13: ocena ryzyka powstania pożaru,
Warszawa 2008,
Wydawnictwo Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
Stron: 124,
ISBN: 978-83-88777-27-1.

 

 

          Centrum Statystyki Przeciwpożarowej CTIF przedstawia środowisku specjalistów aktualne sprawozdanie nr 13, zawierające pożarniczą statystykę wielu państw i miast za rok 2006. Przedstawione są w nim także informacje dotyczące pożarów i ich ofiar na świecie za lata 2002-2006.
         Statystyka CTIF z 2006 zawiera dane z 36 państw i 34 miast. Statystyki dotyczące liczby pożarów za okres 2002-2006 zawierają dane z 53 państw. Informacje dotyczą śmiertelnych ofiar pożarów pochodzą z 62 państw, a dotyczące śmiertelnych wypadków strażaków - z 38 państw. W statystyce ujęto dane dotyczące straży pożarnych z 49 państw. Takie opracowanie światowej statystyki pożarowej jeszcze w XX stuleciu nie było możliwe.
          Tabela 1.2.1 przedstawia dane dla okresu 1993-2006 obrazujące sytuację w świecie. Były one uzupełniane i uaktualniane w miarę dopływu nowych danych. Tak znalazły się w tabeli w latach 2007-2008 nowe dane z Chin (1997-2006), Francji (1996-2006), Republiki Południowej Afryki (1995-2004), Białorusi (2004-2006), Jordanii (1996-2004) i Barbados (2001-2006). A to oznacza, że coraz więcej państw prowadzi regularnie narodową statystykę pożarową i publikuje ją w mediach.
           Kolejne tabele - 1.2.2 do 1.2.10 przedstawiają statystykę pożarową w różnych państwach i miastach. Dwie tabele musiały zostać wyłączone z analizy, ponieważ żadne informacje o sposobach gaszenia pożarów nie były dostępne.
         W tabelach 1.2.11-1.2.13 przedstawiona jest dynamika liczby pożarów i ofiar śmiertelnych w poszczególnych państwach dla lat 2002-2006.
          Tabela 1.2.14 ilustruje sytuację straży pożarnych w 49 państwach świata na początku XXI stulecia.
          Zakończenie sprawozdania stanowi tabela 1.2.15. Tu zostały zebrane aktualne ekonomiczno-statystyczne wartości kosztów pożarów dla lat 2002-2004.